Báo chí với chính sách dân tộc

Báo chí với chính sách dân tộcVOV.VN -Báo chí đã góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Đọc tiếp »

Posted in Thời sự trong nước. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Báo chí với chính sách dân tộc

Ngoại giao đa phương: Tiếp nối thành công trong chính sách đối ngoại Việt Nam

Năm 2013 là năm thứ ba Việt Nam triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của ngoại giao đa phương. Một trong những minh chứng thể hiện sự tích cực chủ động đó là việc Việt Nam vừa trúng cử với số phiếu rất cao vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2014-2016.

Đọc tiếp »

Posted in Thời sự trong nước. Nhãn: , , , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Ngoại giao đa phương: Tiếp nối thành công trong chính sách đối ngoại Việt Nam