Đường mòn Hồ Chí Minh – con đường của những con đường…

VOV.VN-Đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh góp phần to lớn kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, thu non sông về một mối.

Đọc tiếp »

Advertisement
Posted in Giáo dục - Lịch sử. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Đường mòn Hồ Chí Minh – con đường của những con đường…

Cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc (*)

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

QĐND – Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của Hội nghị. Sau đây, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị phát biểu khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đọc tiếp »

Posted in Thời sự trong nước. Nhãn: . Chức năng bình luận bị tắt ở Cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc (*)