Bài thơ không tên viết trước ĐSQ Trung Quốc ở Australia

Màu cờ đỏ nhuộm cả trời thu Canberra thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của người Việt trẻ nơi này.(Dân trí) – Một bài thơ viết ngay sau cuộc mit-tinh phán đối Trung Quốc của DHS Việt tại Canberra gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ.

Đọc tiếp »

Posted in Việt Kiều Online. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Bài thơ không tên viết trước ĐSQ Trung Quốc ở Australia