Hiến pháp với quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập sâu rộng

So với Hiến pháp 1992, bản Hiến pháp sửa đổi đã có những bổ sung quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Hiến pháp với quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập sâu rộng