Đường mòn Hồ Chí Minh – con đường của những con đường…

VOV.VN-Đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh góp phần to lớn kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, thu non sông về một mối.

Đọc tiếp »

Advertisement
Posted in Giáo dục - Lịch sử. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Đường mòn Hồ Chí Minh – con đường của những con đường…