Luật sẽ giải quyết được những vấn đề gì có lợi cho dân và phúc đáp được yêu cầu quản lý nhà nước như thế nào?

Tán thành việc ban hành Luật Hộ tịch, tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất hiện nay đó là khi ban hành, Luật sẽ thay thế, loại bỏ được bao nhiêu loại giấy tờ tùy thân trong quản lý dân cư hiện nay? Bên cạnh đó, cần làm rõ tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật cho phù hợp với điều kiện thực tế; giảm bớt việc ban hành văn bản hướng dẫn; bảo đảm tính thống nhất với quy định của các luật khác cũng như Đề án tổng thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư…

Đọc tiếp »

Advertisement
Posted in Thời sự trong nước. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Luật sẽ giải quyết được những vấn đề gì có lợi cho dân và phúc đáp được yêu cầu quản lý nhà nước như thế nào?