Quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân theo Hiến pháp năm 2013

Ở nước ta “quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước”, nói cách khác là quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946: “Công dân Việt Nam có quyền tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”. Các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980 và năm 1992 tiếp tục ghi nhận quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân.

Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân theo Hiến pháp năm 2013