Hiểu đúng về xã hội dân sự ở Việt Nam

QĐND – Gần đây vấn đề xã hội dân sự (XHDS) được nhiều cá nhân, tổ chức, nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài quan tâm, bàn luận. XHDS được cộng đồng quốc tế xem như một nhân tố của xã hội hiện đại và trên thực tế XHDS cũng không phải xa lạ đối với xã hội ta.

Đọc tiếp »

Advertisement
Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , . Chức năng bình luận bị tắt ở Hiểu đúng về xã hội dân sự ở Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thực thi quyền con người

LTS: Tại cuộc Tọa đàm với chủ đề “Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ tổ chức ngày 9-12-2013, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu đã tham luận về  các nội dung hiến định về quyền con người trong Hiến pháp và các giải pháp nhanh chóng đưa Hiến pháp vào cuộc sống. Từ số báo này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu một số ý kiến tham luận tại cuộc tọa đàm nói trên.

Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , , , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thực thi quyền con người

Một số vấn đề cần lưu ý về xã hội dân sự

Trong khi thừa nhận sự tồn tại khách quan và vai trò, tác dụng của các tổ chức xã hội dân sự ở nước ta trong việc tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân theo nghề nghiệp, lứa tuổi, sở thích, giới tính… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân như học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ các mặt, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống, tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao, du lịch, xã hội, từ thiện…, cần lưu ý một số vấn đề sau:

Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , . Chức năng bình luận bị tắt ở Một số vấn đề cần lưu ý về xã hội dân sự

Sức mạnh của quân đội từ nhân dân, vì nhân dân


QĐND – Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi kỷ niệm 67 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong niềm vui nền kinh tế đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đang từng bước vượt qua những thách thức cam go, tiếp tục vững bước phát triển. Đồng thời, cả nước đang ra sức thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: . Chức năng bình luận bị tắt ở Sức mạnh của quân đội từ nhân dân, vì nhân dân