Quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân theo Hiến pháp năm 2013

Ở nước ta “quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước”, nói cách khác là quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946: “Công dân Việt Nam có quyền tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”. Các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980 và năm 1992 tiếp tục ghi nhận quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân.

Đọc tiếp »

Advertisement
Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân theo Hiến pháp năm 2013

Đòi bỏ điều luật, thủ đoạn không thể chấp nhận

Hiện, không ít kẻ đang cố ngụy biện, lợi dụng tự do ngôn luận, đòi gỡ bỏ điều luật 258 – BLHS, tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , . Chức năng bình luận bị tắt ở Đòi bỏ điều luật, thủ đoạn không thể chấp nhận

Hiến pháp với quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập sâu rộng

So với Hiến pháp 1992, bản Hiến pháp sửa đổi đã có những bổ sung quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Hiến pháp với quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập sâu rộng