Tình hình tôn giáo tại Việt Nam – thực tiễn sinh động

Vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo là việc lâu nay các thế lực thù địch thường làm. Không ai lạ điều đó và cũng không lạ mục đích của chúng nhằm đạt được điều gì. Tuy nhiên, sự thật luôn và sẽ mãi là sự thật. Mọi mưu đồ của chúng dù thâm độc đến đâu cũng sẽ là vô vọng.

Đọc tiếp »

Posted in Chống diễn biến hòa bình. Nhãn: , . Chức năng bình luận bị tắt ở Tình hình tôn giáo tại Việt Nam – thực tiễn sinh động

Phải chăng ở Việt Nam không có tự do Tín ngưỡng, Tôn giáo?

Tác Giả: Amari TX – VHN.NET

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết.

Đọc tiếp »

Posted in Amari Tx - Xichloviet. Nhãn: , . Chức năng bình luận bị tắt ở Phải chăng ở Việt Nam không có tự do Tín ngưỡng, Tôn giáo?