Chính phủ 1945 của Cụ Hồ bắt đầu từ đâu?


 – Được thành lập trong “một cái nháy mắt của lịch sử”, chính quyền Việt Nam non trẻ đã đứng vững trong cuộc đối chọi được với quân Tàu Tưởng ở miền Bắc, quân Anh – Pháp ở miền Nam. Đó cũng là nhờ những tinh hoa nước Việt đã theo Cụ Hồ gánh vác những trọng trách trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc.

Đọc tiếp »

Posted in Giáo dục - Lịch sử. Nhãn: , , . Chức năng bình luận bị tắt ở Chính phủ 1945 của Cụ Hồ bắt đầu từ đâu?